SGBK:s Policy

Nyttjande av träningsplanerna

Klubbens policy är att träningsplanerna är öppna för

alla klubbens medlemmar att träna med sin hund.

Normal hänsyn bör tas till övriga aktiviteter på träningsplanerna. I mån av plats kan man även träna

under pågående kursverksamhet.

Ingen träning får dock förekomma under tävlingsdagar.

Vid SGBK:s spår- och söktävlingar

Klubbens policy är att när SGBK:s egna hundförare (ekipage) deltar i tävlingar, så fixar man en funktionär som står till klubbens förfogande under tävlingsdagen.

Styrelsen