Verksamhetsplan SGBK 2020-2021

 

Gemensamma Sektorn

Styrelsen ska utse kontaktpersoner mellan styrelse och sektorer.

Städlista för hela året.

Fuktionärskort på anslagstavlan

Aktiviteter för medlemmarna

Stå i vaccinationskontrollen på Gotland Dog Show 30/8-31/8

Arbeta för att få klubben att synas mer i samhället, anordna hundcafe, ev hundpromenader, loppis på Hemsedagen, uppvisningar på Klinte och Burgsviks marknad.

Arbeta för att få fler medlemmar till Öppet Hus och klubbmöten

Arbeta för ett bra samarbete med övriga brukshundklubbar, distrikt och Vallhundsklubben.

 

Årets klubbmöten:  25/4, 12/9

Hundägarutbildningssktorn

Genomföra utbildning och kurser enligt medlemmarnas önskemål, att försöka erbjuda alla som vill gå kurs en plats.

Anordna instruktörsmöten vår och höst.

Öppet hus verksamhet.

Tävlingssektorn

Tävlingssektorn kommer under 2020 att arrangera:

1/5 Officiellt bruksprov Lkl Spår

11/7 Officiell lydnadstävling startklass, klassI och klass II (em, kväll)

Arrangera en rallylydnad avancerad klass i höst

Om behov finns försöka anordna officiell appellklass och startklass-klass 1

Km i lydnad  kommer att arrangeras under året samt försöka komma igång med träningstävlingar i lydnad och brukslydnad.

Göra om reglerna för KM i spår  så att fler kan vara med och tävla

Arbeta för att det utbildas fler tävlingsledare, spårläggare och figuranter till tävlingar.

Tjänstehundssektorn Patrull

Klubbens Tjänstehundekipage kommer under  våren vara med på Hemvärnets 4 dagars Kompaniförbandsövning Aurora

Närvara på övningar, utbildningar och skarpa uppdrag med Hemvärnet.

Agilitysektorn Ligger för närvarande vilande

Ungdomssektorn Vilande

Pr sektorn

Ge snabb information till medlemmarna genom hemsida och Face Book.

Annonsering till klubbmöten.

Reportage och foto från klubbens tävlingar och kurser till Gotlands Tidningar

Kökskommittén

Inköp och försäljning av mat och dryck i samband med tävlingar och kurser.

Stugsektorn

Under våren planeras städdag.

Ordna en klipplista för klippning av appellplaner samt övriga gräsytor

Röja runt klubbstugan

Snöröjning vid behov och reparera fönster och övrigt som behövs underhållas.