SÖDRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBB

 

                Verksamhetsberättelse 2019

 

 

 

 

 

Styrelsen för Södra Gotlands brukshundklubb, lokalklubb 165 i Svenska brukshundklubben avger härmed årsberättelse för verksamhetsåret 2018

 

 

 

Styrelse

 

Ordförande                 Lena  Hansson

 

Vice ordförande         Anita Brunnkvist

 

Kassör                        Katarina Lundgren

 

Sekreterare                 Anna Eriksson

 

Ordinarie ledamöter   Pia Ullberger

 

                                   Ann Erlandsson

 

                                   Bertil Karlsson

 

Suppleanter                Eva Eriksson

 

                                   Anki Nyhlén

 

Revisorer                   Jenny Johansson

 

                                   Linda Axelsson

 

Revisorsuppleant       Vanja Gahm

 

Valberedning              Lilly Johannesson, sammankallande

 

                                  Linda Modin

 

                                  Vakant

 

                                   

Distriktsombud          Anna Eriksson

 

                                Ann Erlandsson

 

Sektoransvariga

Hundägarutb.sektor   Lena Hansson

 

Tävlingssektor           Katarina Lundgren

 

Tjänstehund               Katarina Lundgren, Lena Hansson, Ann Erlandsson

 

Stugsektor                  Bertil Karlsson

 

Köket                         Anita Brunnkvist

 

 

 

Styrelse-och klubbmöten

 

Under året har klubben hållit 11  protokollförda styrelsemöten, två klubbmöten samt ett årsmöte.

 

 

 

Ekonomi

Har under året varit  god. Resultat och balans räkning kommer att finnas tillgänglig på årsmötet.

 

 

 

Medlemmar

 

Vid årsskiftet 2019-2020 var medlemsantalet 111 st fördelat på kategori

 

A: (Helbetalande)  164 st      B:(Ungdomar)  1 st      C.(Familjemedlemmar) 4 st

 

 

 

Hundägarutbildningssektorn

 

Sektorn har under året anordnat 7  st kurser fördelat på 3 st grundkurser, 1 st allmänlydnad, 1 st rallylydnad, 1 st brukslydnad och 1 st prova på spår

 

Ansvarat för Öppet Hus

 

 

 

Tävlingssektorn

 

Tävlingssektorn har arrangerat två lydnadsprov fördelat på 1 Startklass-klass I och 1 klass II-klass III och ett bruksprov i Lkl Spår

 

Årets KM i Rally och Bruks har blivit genomförda på Gotlands officiella tävlingar,

 

Km i Sök har genomförts med ändrade regler där fler ekipage kunde deltaga vilket var uppskattat.

 

Säsongen avslutades med den inofficiella Tomtelydnaden i Havdhems ridhus som även var Km i lydnad för klubbens ekipage.

 

Klubben har lånat ut plan och stuga till Sbk Gotlands Distrikts Bruksprov Patrull

 

Tävlingssektorn har varit på möte för planering av nästa års tävlingar på Gotland

 

 

 

Klubbmästare 2019

 

Högre kl spår                Katarina Lundgren – Beda

 

Lägre kl spår               Linda Axelsson-Rollo

 

Brukprov patrull Hkl    Katarina Lundgren – Beda

 

Sök                             Linda Axelsson-Rollo

 

 

 

Rallylydnad N               Linda Modin-Walter

 

Rallylydnad F             Maggan Båtelsson-Aszar

 

Rallylydnad A             Katarina Lundgren-Beda

 

Rallylydnad M            Linda Modin-Vinston

 

 

Lydn Stk                     Pia Ullberger-Gina

 

Lydn kl I                     Linda Axelsson-Ajax

 

 

 

Ett STORT TACK till alla funktionärer som har hjälpt till på våra tävlingar under året!

 

 

 

Tjänstehundsektorn

 

Klubbens tjänstehundsekipage har varit med  på Hemvärnets 4 dagars Kompaniförbandsövning.

 

Varit med på utbildningar och vid skarpa uppdrag så som hjälpt polisen att leta efter försvunna personer.

 

Ett av klubbens ekipage Katarina Lundgren och Beda kom 1:a på årets distriktsmästerskap och var med och tävlade på årets SM för tjänstehundar (FMM 2019)

 

 

 

Kökssektorn

 

Har ansvarat för försäljning och matlagning till funktionärer vid klubbens olika aktiviteter.

 

 

 

Stugsektorn

 

Har ansvarat för att gräs- och appellplanerna har varit välklippta. Städning har skötts enligt städlista. 

 

Vårstädning av klubbstuga och utomhus.

 

 

 

Övrigt

 

Klubben har under året:

 

Haft uppvisning av rallylydnad, brukslydnadsmoment samt freestyle i grupp på Klintemarknad.

 

Anordnat sopplunch för klubbens funktionärer.

 

Olika Öppet Hus teman tex line dance med hund

 

Ansvarat för vaccinationskontrollen på GKK´s officiella utställning.

 

Hyrt ut stugan och appellplanen till Gotlands Vallhundsklubb och träningsläger.