SBK Tävling

Här kan du anmäla dig till samtliga officiella tävlingar i landet.

Vår tävlingsversamhet

SGBK ’s tävlingsverksamhet består i att anordna tävlingar på officiell och lokal nivå i de traditionella grenarna såsom Sök, Rapport och Spår.
Även lydnadsprov anordnas.

Intresserad av att bli funktionär?
Tävlingssektorn försöker locka klubbens medlemmar att förkovra och utbilda sig till funktionärer i tävlingsverksamheten som t ex tävlingsledare, domare, spårläggare osv och inte minst att själva börja tävla i de olika grenarna och klasserna.

Utbildning behövs - och ges!
Nya som gamla medlemmar är välkomna att anmäla sitt intresse till tävlingssektorn och styrelsen, så  skall vi se till att ni får den utbildning som är nödvändig för de olika uppgifterna.
Ett stort mängd funktionärer behövs om vi skall kunna erbjuda bra tävlingsverksamhet för medlemmar och övriga bruksklubbar i landet.

SGBK sponsrar klubbens aktivt tävlande med ett tryck; klubbens logotyp hos Väskinde screen. Hänvisa fakturan till vår kassör.

Väl mött vid klubbstugan REVIRET i Hemse!

Ansvarig Tävlingssektor

 

Wilda2010

100731-223