SÖDRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBB

BUDGETFÖRSLAG 2020-2021

Gemensamma Sektorn

Intäkter (medlemsavgifter, varuförsäljning mm)                                                          17 000

Kostnader (material, fester, porto, tryck mm)                                                             -13 500

Summa                                                                                                                        3 500

 

Hundägarutbildningssektorn

Intäkter (kursavgifter)                                                                                               40 000

Kostnader (utbildning, redskap, reseersättning mm)                                                     -7 000

Summa                                                                                                                      33 000

 

Tävlingssektorn

Intäkter (tävlingsavgifter)                                                                                          8 000

Kostnader (priser, domare, material mm)                                                                  -11 000

Summa                                                                                                                      -3 000

 

Kökssektorn

Intäkter (försäljning förtäring)                                                                                   4 500

Kostnader (intäkter förtäring)                                                                                   -3 500

Summa                                                                                                                      1 000

Stugsektorn

Intäkter                                                                                                                              0

Kostnader (el, vatten/avlopp, försäkringar, underhåll mm)                                             -33 500

Summa                                                                                                                       -35 500

TOTALT     Intäkter                                                                                                    69 500

                      Kostnader                                                                                           -68 500           Resultat                                                                                                               1 000