Grundutbildning

Grundkurs
Från 3 månader. Grundläggande hundägarutbildning. Kunskap om hundens uppfostran, utveckling och det ansvar man har som hundägare.

Vi fokuserar på ett väl fungerande samarbete och relation mellan förare och hund både praktiskt och teoretiskt: Kontakt, koppel, hantering, inkallning, passivitet, stanna mm är exempel på övningar som ingår i kursen. 

Allmänlydnadskurs
Fortsättning på grundkursen. Vi fortsätter att fokusera på samarbete och relation förare-hund med  övningar, och bygger en bra grund för ett roligt och aktivt liv tilsammans med din hund.

Tävlingskurser (aktivering längre ner på sidan)

Tävlingslydnad

Inlärning av tävlingslydnadsmomenten i Startklass. Sex kurstillfällen. Hunden måste ha god allmänlydnad för samtliga tävlingskurser.

Forts. tävlingslydnad
För dig som har tävlat. Fem kurstillfällen. 

Bruks: Spår, Sök, Patrul

Observera att detta är en kurs som inriktar sig till dig som vill börja tävla, vi tränar inför appelklass och lägreklass 

Forts. bruks
Träning inför högre klasser. 

Brukslydnad

Vi lär in lydnadsmomenten i appell och lägreklass, tävling

Rallylydnad
Vi lär in grunderna i Nybörjarklass. Sex kurstillfällen.

Forts. rallylydnad
För dig som vill gå vidare. Sex kurstillfällen.

Aktivering

Klicker

Två kurstillfällen. En teorikväll och ett längre praktikpass på helgen.

Prova spår
Tre  kurstillfällen. En teorikväll och två längre praktikpass.

Prova sök
Tre kurstillfällen. En teorikväll och två längre praktikpass. 

Prova Bruks

Vi provar bruksgrenarna Spår, Sök och Patrull. En teorikväll och fyra praktikpass

Spårkurs

För dig som blivit mer intresserad av att aktivera din hund med spårträning. Vi tränar i skogen, på fält och olika hårda underlag.

Sökkurs

För dig som blivit mer intresserad av att aktivera din hund med sökträning. Vi tränar hundarna att hitta och markera människor i skogen.

Övrigt

Etologi
Lär dig förstå din hund. Kommunikation hund-hund och hund-människa. Fyra kurstillfällen. Två teorikvällar och två längre praktikpass.