Här kan du hitta klubbens policy när det gäller träning på klubben samt brukstävlingar.

Klubben

Klubben har ca 120 medlemmar och ligger i Hemse på Södra Gotland.

Vi anordnar kurser för valpar och nybörjare, fortsättningskurser, tävlingskurser, brukskurser.
Tävlingsgrenar som bedrivs på klubben är Lydnad klass 1 - Elit, Agility, Bruksgrenar Spår, Sök, Rapport,
Klubben har tävlingsekipage i lydnad, rallylydnad och de flesta bruksgrenar.

Klubben grundades 1965 och firade 50 år 2015.

Hitta till oss
Vi finns längs väg 142 i Hemse på södra Gotland. Från Hemse kyrka kör söderut. Efter några hundra meter finns skyltning "Brukshundklubb" och "Änge" mot vänster. Sväng in där och du är framme! Klubbstugan är röd och bakom stugan ligger den stora planen. Vi har även två mindre planer vid sidan om den stora.

Adress: Södra Gotlands BK, Annexen, 623 56 HEMSE
Postgiro: 18 63 23-2
Tävlingspostgiro: 77 05 31-2
E-post: sgbk@sgbk.com

CIMG5362

Funktionärkort

Till dig, när du ställer upp som funktionär!

Klubben behöver funktionärer till olika tävlingar som spårläggare, figurant, skrivare vid lydnadstävlingar, kök - försäljning samt städning och underhåll av klubblokalen.

När du varit funktionär vid fem tillfällen är ditt kort värt 200 kr som du kan använda som delbetalning till en kurs eller startavgift till tävling i SGBK:s regi.

Är du intresserad att ställa upp som funktionär, anmäl dig då till någon i styrelsen eller kursledare.

Funktionärskorten finns på informationstavlan i klubbstugan. 

 

 

 
 

tn_flatkon