Verksamhetsplan SGBK 2019-2020

 

Gemensamma Sektorn

Styrelsen ska utse kontaktpersoner mellan styrelse och sektorer.

Städlista för hela året.

Fuktionärskort på anslagstavlan

Aktiviteter för medlemmarna

Stå i vaccinationskontrollen på Gotland Dog Show 31/8-1/9

Arbeta för att få klubben att synas mer i samhället, anordna hundcafe, ev hundpromenader.

Arbeta för att få fler medlemmar till Öppet Hus och klubbmöten

Årets klubbmöten: 17/4 och 11/9

Hundägarutbildningssktorn

Genomföra utbildning och kurser enligt medlemmarnas önskemål, att försöka erbjuda alla som vill gå kurs en plats.

Anordna instruktörsmöten vår och höst.

Öppet hus verksamhet.

Försöka få igång Sund med Hund verksamhet om vi hinner utbilda en instruktör under året.

Tävlingssektorn

Tävlingssektorn kommer under 2019 att arrangera:

22/4 Officiellt bruksprov Lkl Spår

14/7 Officiell lydnadstävling startklass och klass 1 (em, kväll)

21/7 Officiell lydnadstävling klass 2 och klass 3 (em, kväll)

Om behov finns försöka anordna officiell appellklass och startklass-klass 1

Km i lydnad  kommer att arrangeras under året samt träningstävlingar i lydnad och brukslydnad.

Göra om reglerna för KM i spår och sök så att fler kan vara med och tävla

Arbeta för att det utbildas fler tävlingsledare, spårläggare och figuranter till tävlingar.

 

Tjänstehundssektorn Patrull

Klubbens Tjänstehundekipage kommer under  våren vara med på Hemvärnets 4 dagars Kompaniförbandsövning.

Närvara på övningar, utbildningar och skarpa uppdrag med Hemvärnet.

Agilitysektorn

Ligger för närvarande vilande

Ungdomssektorn

Vilande

Pr sektorn

Ge snabb information till medlemmarna genom hemsida och Face Book.

Annonsering till klubbmöten.

Reportage och foto från klubbens tävlingar och kurser till Gotlands Tidningar

Kökskommittén

Inköp och försäljning av mat och dryck i samband med tävlingar och kurser.

Stugsektorn

Under våren planeras städdag.

Ordna en klipplista för klippning av appellplaner samt övriga gräsytor

Röja runt klubbstugan.

Snöröjning vid behov och reparera fönster.