SÖDRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBB

BUDGETFÖRSLAG 2019

 

 

Gemensamma sektorn

 

Intäkter (medlemsavgifter, varuförsäljning mm)                                                       15 300

Kostnader (material, fester, porto, tryck mm)                                                           -9 500

Summa                                                                                                                     5 800

 

Hundägarutbildningssektorn

 

Intäkter (kursavgifter)                                                                                               37 600

Kostnader (utbildning, redskap, reseersättning mm)                                                      -5 500

Summa                                                                                                                      32 100

 

Tävlingssektorn

 

Intäkter (tävlingsavgifter)                                                                                          7 000

Kostnader (priser, domare, material mm)                                                                  -10 000

Summa                                                                                                                      -3 000

 

Kökssektorn

 

Intäkter (försäljning förtäring)                                                                                   4 000

Kostnader (intäkter förtäring)                                                                                   -3 000

Summa                                                                                                                      3 000

 

Stugsektorn

 

Intäkter                                                                                                                            0

Kostnader (el, vatten/avlopp, försäkringar, underhåll mm)                                           -35 900

Summa                                                                                                                    -35 900

 

 

TOTALT     Intäkter                                                                                                  63 900

            Kostnader                                                                                               -63 900

                  Resultat                                                                                                          0