SÖDRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBB

  Verksamhetsberättelse 2018

 

 Styrelsen för Södra Gotlands brukshundklubb, lokalklubb 165 i Svenska brukshundklubben avger härmed årsberättelse för verksamhetsåret 2018

 

Styrelse

Ordförande                 Lena  Hansson

Vice ordförande         Anita Brunnkvist

Kassör                        Katarina Lundgren

Sekreterare                 Anna Eriksson

Ordinarie ledamöter   Lars Hellqvist

                                   Ann Erlandsson

                                   Bertil Karlsson

Suppleanter                Pia Ullberger

                                   Siw Hederstedt

Revisorer                   Jenny Johansson

                                   Linda Axelsson

Revisorsuppleant       Arne Alldén

Valberedning             Maria Isenberg, sammankallande

                                   Ann-Marie Siggelin

                                   Linda Modin

Distriktsombud          Anna Eriksson

                                   Katarina Lundgren

Sektoransvariga

Hundägarutb.sektor   Lena Hansson

Tävlingssektor           Katarina Lundgren

Tjänstehund               Katarina Lundgren, Lena Hansson, Ann Erlandsson

Stugsektor                  Bertil Karlsson

Köket                         Anita Brunnkvist

 

Styrelse-och klubbmöten

Under året har klubben hållit 8  protokollförda styrelsemöten, två klubbmöten samt ett årsmöte.

Ekonomi

Har under året varit relativt god. Resultat och balans räkning kommer att finnas tillgänglig på årsmötet.

Medlemmar

Vid årsskiftet 2018/2019 var medlemsantalet 110 st fördelat på kategori

A: (Helbetalande)  104 st      B:(Ungdomar)  2 st      C.(Familjemedlemmar) 4 st

 

Hundägarutbildningssektorn

Sektorn har under året anordnat 9  st kurser fördelat på 4 st grundkurser, 1 st allmänlydnad, 1 st rallylydnad och 1 st bruks sök (påbörjad) och 1 prova på sök och en massage kurs med Erika Norstedt.

Ansvarat för Öppet Hus

 

Tävlingssektorn

Tävlingssektorn har arrangerat ett lydnadsprov startklass- klass 3, två bruksprov i spår lägre klass

Årets KM i Rally och Bruks har blivit genomförda på Gotlands officiella tävlingar.

Säsongen avslutades med inbjudan till inofficiellt lydnadsprov ”tomtelydnad” i Havdhems ridhus som även var KM, men som tyvärr blev inställt pga för få anmälningar.

Klubben har lånat ut plan och stuga till Sbk Gotlands Distrikts Bruksprov Patrull

Klubben har fått en ny Tävlingssekreterare, Anna Eriksson

Tävlingssektorn har även haft två möten för planering av årets tävlingar.

 

Klubbmästare 2018

 

Högre kl spår                Katarina Lundgren – Beda

Brukprov patrull Hkl    Katarina Lundgren – Beda

 

Rallylydnad N               Margareta Båtelsson-Fire Fly

Rallylydnad F             Anki Nyhlén-Wilda

Rallylydnad A             Katarina Lundgren-Beda

 

 

Ett STORT TACK till alla funktionärer som har hjälpt till på våra tävlingar under året!

 

Tjänstehundsektorn

 

Klubbens tjänstehundsekipage har varit med  på Hemvärnets 4 dagars Kompaniförbandsövning.

Hjälpt till och bevakat vid skarpa uppdrag.

Ett av klubbens ekipage Katarina Lundgren och Beda kom 3:a på årets distriktsmästerskap och blev därmed reserv till SM

Klubben har fått ett  nytt  tjänstehundsekipage (Patrull) Ann Erlandsson med Odessa de Pomerland "Enya" Stort Grattis till er!

 

Kökssektorn

Har ansvarat för försäljning och matlagning till funktionärer vid klubbens olika aktiviteter.

 

Stugsektorn

Har ansvarat för att gräs- och appellplanerna har varit välklippta. Städning har skötts enligt städlista. 

Vårstädning av klubbstuga och utomhus.

 

Övrigt

Klubben har anordnat Hundcafé vid 1 tillfälle, Hemsedagen  i juni.

Firat SBK´s 100 års jubileum tillsammans med SBK Gotlands distrikt med tårtkalas och lite extra i köket på lydnadstävlingen i juli, smörgåstårta och saffranspannkaka vilket var uppskattat

Öppet Hus

Ansvarat för vaccinationskontrollen på Gkk´s officiella utställning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen tackar alla markägare, jakträttsinnehavare, domare, tävlingsledare, kökskommitté samt funktionärer av olika slag genom vilka vi kunnat genomföra våra prov och tävlingar.

Vi tackar även våra sektoransvariga, instruktörer och övriga medlemmar för deras insatser under verksamhetsåret.

 

 

 

 

Lena Hansson             Anita Brunnkvist        Katarina Lundgren

Ordförande                                   Vice Ordförande         Kassör

 

 

 

Anna Eriksson            Bertil Karlsson            Ann Erlandsson

Sekreterare                  Ledamot                     Ledamot

 

 

 

Lars Hellqvist              Siv Hederstedt            Pia Ullberger

Ledamot                     Suppleant                   Suppleant