Regler mm

Aktuella regler i bruks, lydnad och agility samt tävlingsböcker finns att köpa i klubbstugan.

 

För denna information vidare till alla era underliggande klubbar och domare:

 

För momenten "Budföring" i appellklass och "Budföring med skott" i lägre klass beskrivs i reglerna en procedur som ska utföras innan bedömningen av momentet börjar.

Den handlar om hur hunden presenteras för mottagaren och går till så att förare och mottagare ställer upp bredvid varandra varefter föraren går med hunden kopplad till den anvisade sändplatsen.

Diskussion har uppstått om föraren under denna inledande procedur har möjlighet att på andra sätt göra hunden intresserad av mottagaren, exempelvis genom att vid förflyttningen vända sig om och peka mot mottagaren eller anropa denna. Svaret är nej, sedan mottagaren lämnats ska föraren, precis som reglerna anger, gående förflytta sig till sändplatsen.  I denna förflyttning ingår inte några halter, vändningar, kommunikation med mottagaren etc. Om föraren inte följer detta så ska momentet inte utföras och betyget blir 0. Detta innebär inte att hunden får betygsneddrag för sådant som skett innan momentet börjat utan att föraren genom sitt agerande gjort att momentet inte kommer att utföras.

Man kan dra en parallell till förare som vid vittringsapporteringen i lydnadsklass låter hunden hantera föremålet i förväg. Hur föraren ska förflytta sig till mottagaren före den ovan beskrivna proceduren avgörs av tävlingsledaren. Praxis är sedan att föraren ges möjlighet att ge mottagaren kortfattad information om exempelvis hundens namn eller om hunden ska ges några speciella kommandon. Då det varit olika uppfattningar om hur domarna ska hantera sådana situationer som beskrivits ovan kan det vara lämpligt att domarna, åtminstone en tid framöver, före momentet informerar förarna om hur de ska uppträda.