Grundutbildning

Grundkurs
Från 2 månader. Grundläggande hundägarutbildning. Kunskap om hundens uppfostran, utveckling och det ansvar man har som hundägare. Eleven ska ha bra kontakt med hunden och den ska komma på inkallning. Sju kurstillfällen 

Allmänlydnadskurs
Fortsättning på grundkursen. Sex kurstillfällen. 

För dig som vill fortsätta

 


Tävlingslydnad
Inlärning av tävlingslydnadsmoment. Sex kurstillfällen. Hunden måste ha god allmänlydnad för samtliga tävlingskurser.

Forts. tävlingslydnad
För dig som har tävlat. Fem kurstillfällen. 

Bruks (spår eller sök)
Träning inför appellklass. Tio kurstillfällen.

Forts. bruks
Träning inför högre klasser. Tio kurstillfällen.

Brukslydnad

Vi lär in lydnadsmomenten i appell och lägreklass, tävling

Rallylydnad
Grunderna inom sporten. Sex kurstillfällen.

Forts. rallylydnad
För dig som vill gå vidare. Sex kurstillfällen.

Aktivering

 

Klicker
Två kurstillfällen. En teorikväll och ett längre praktikpass på helgen.

Prova spår
Tre  kurstillfällen. En teorikväll och två längre praktikpass.

Prova sök
Tre kurstillfällen. En teorikväll och två längre praktikpass. 

Övrigt

Etologi
Lär dig förstå din hund. Kommunikation hund-hund och hund-människa. Fyra kurstillfällen. Två teorikvällar och två längre praktikpass.