Ansvarsområden, kontaktpersoner

Ansvarsfördelning inom Klubbens ansvarsområden, kontaktpersoner för
Studiefrämjandet:
Vaktmästare: Bertil Karlsson, 0705-616806
Inköp:  Katta Lundgren, 0736-787426
Gräsklippning:
Aktiviteter: