Datum Arrangör Prov Sista anm.dag April 2019-04-07 SdG MH (mentalbeskrivning) 2019-03-17 2019-04-14 N:a Gotland Lydnadsprov alla klasser DM, KM VBK 2019-03-23 2019-04-22 S:a Gotland Bruksprov spår lkl KM VBK 2019-03-31 2019-04-27 SdG Bruksprov spår, sök akl KM VBK 2019-04-06 Maj 2019-05-18 Visby MH (mentalbeskrivning) 2019-04-26 2019-05-19 N:a Gotland Bruksprov spår lkl 2019-04-27 2019-05-26 Visby Bruksprov spår hkl, ekl DM, KM VBK 2019-05-04 Juni 2019-06-16 Visby Lydnadsprov startklass – klass 1 2019-05-15 Juli 2019-07-14 S:a Gotland Lydnadsprov startklass – klass 1 2019-06-22 2019-07-21 S:a Gotland Lydnadsprov klass 2 & 3 2019-06-29 2019-07-27 Visby Rallylydnad klass nybörjar+avancerad 2019-07-05 KM VBK 2019-07-28 Visby Rallylydnad klass fortsättning+mästare 2019-07-06 DM, KM VBK Augusti 2019-08-30 SBK Gotland Utställning + Exteriörbeskrivning 2019-08-08 September 2019-09-07 SBK Gotland MT (mentaltest) 2019-08-16 2019-09-08 SBK Gotland MT (mentaltest) 2019-08-17 2019-09-14 Visby MH (mentalbeskrivning) 2019-08-23 2019-09-15 Visby Bruksprov spår hkl, ekl 2019-08-24 2019-09-21 Visby MH (mentalbeskrivning) Uppfödar MH 2019-08-30 2019-09-22 N:a Gotland Bruksprov spår, sök akl 2019-08-31 2019-09-29 SdG Lydnadsprov startklass – klass 1 2019-09-07 Oktober 2019-10-27 SBK Gotland Patrullhund alla klasser KM VBK 2019-10-05 November 2019-11-02 SdG IPO 1-3, BSL 1-3, BHp 2019-10-11 2019-11-03 SdG IPO 1-3, BSL 1-3, FH 1-2 DM, KM VBK 2019-10-12