Bli medlem i klubben

För att bli medlem i Södra Gotlands Brukshundklubb gör man så här:
 
Sätt in någon av nedstående summor på pg 186323-2
 
500 kr (helbetalande)
200 kr (familjemedlem, måste ha samma adress som den som är helbetalande)
200 kr (delbetalande, gäller för dig som är helbetalande i en av SBK´s rasklubbar)   

Skriv namn, adress och hela personnummret på vem eller vilka det gäller, så skickar kassören medlemsbevis till dig. 

Skicka även ett mail till kassören med samma uppgifter som ovan kassor@sgbk.com så ser hon direkt att det är en ny medlem.


För att gå kurs hos SGBK krävs medlemskap,
men det ger tyvärr inte förtur på våra kurser.
 
IMG_0855